Aktualne ogłoszenie:

Od stycznia 2023 r. dostępny będzie do wynajęcia lokal użytkowy, znajdujący się na III piętrze, w budynku Nowe Koszary. Położony w ścisłym centrum Gdańska, niedaleko Dworca Głównego PKP i PKS, przy ul. Gradowej 11.

Podstawowe informacje:

- powierzchnia użytkowa wynosi: 23,94 m2 ,

- powierzchnia dodatkowa dzielona z innymi Najemcami (tzw. część wspólna) wynosi: 8,62 m2,

- powierzchnia łączna wynosi: 32,56 m2,

- łączna kwota najmu wynosi: 1 592,18 zł netto, tj. 1 958,38 zł brutto.

 Proponowane przeznaczenie lokali: biuro, kancelaria, itp.

Do dyspozycji Najemców pozostaje: kuchnia oraz 2 sale konferencyjne, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy budynku.

W stawce czynszu zawarte są opłaty za: wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, sprzątanie części wspólnej, monitoring zewnętrzny, dostęp do Internetu.

Tytułem zabezpieczenia Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję stanowiącą równowartość 2 – miesięcznego czynszu brutto.

Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest na czas oznaczony wynoszący 1 rok.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego waloryzowania czynszu raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (najbliższa waloryzacja czynszu nastąpi w styczniu 2023 r.).

Serdecznie zapraszamy do oglądania lokalu. 

Osoba do kontaktu: Dorota Głodek, tel.: 514-789-953.

 

Pozostałe ogłoszenia:

 

2022 r.

 

1) Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

 

UWAGA! Upłynął termin składania ofert

 

informacja o ofertach

 

Zarządzenie Nr 583/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podania do publicznej waidomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 583/22 Prezydenta Miasta Gdańska - szczegółowe dane

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 583/22 Prezydenta Miasta Gdańska - lokalizacja nieruchomości

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 583/22 Prezydenta Miasta Gdańska - warunki dzierżawy

 

Zarządzenie nr 15/2022 dyrektora Hevelianum z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zdrojowej 2

 

Informacja o oddaniu w dzierżawę części nieruchomości gruntowej

 

Wzór umowy dzierżawy

 

Formularz ofertowy w pliku pdf

 

Formularz ofertowy w pliku edytowalnym

 

2) Ogłoszenie o konkursie na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej przy ul.Gradowej

 

UWAGA - upłynął termin składania ofert

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zarządzenie nr 17/2022 dyrektora Hevelianum z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór umowy najmu

Załącznik do umowy - lokalizacja gruntu

Załącznik do umowy - Protokół zdawczo odbiorczy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy w pliku pdf

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy w pliku edytowalnym

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wytyczne

 

 

 

 

2021 r.

1) Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej - upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

 

 

2) Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - upłynął termin

Ogłoszenie - skan dokumentu do pobrania

Ogłoszenie - plik pdf do pobrania

Informacja z licytacji - skan dokumentu do pobrania

Informacja z licytacji - plik pdf do pobrania

 

 

3) Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej - upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

Informacja o braku ofert - plik pdf do pobrania

Informacja o braku ofert - skan dokumentu do pobrania

 

 

4) Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej - upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

Informacja o braku ofert - plik pdf do pobrania

Informacja o braku ofert - skan dokumentu

 

 

5) Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - upłynął termin

Ogłoszenie - skan dokumentu

Ogłoszenie - plik pdf do pobrania

Informacja z licytacji - skan dokumentu

Informacja z licytacji - plik pdf do pobrania

 

 

6) Ogłoszenie konkursu na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, posadowionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku - upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

Wyniki konkursu na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie

 

2020 r.

 

1) Ogłoszenie konkursu ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, podasowionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku - upłynął termin składania ofert 

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

 

 

 

2) Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - upłynął termin ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - zmiana daty - plik pdf do pobrania

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - zmiana daty - plik pdf do pobrania

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - skan

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - plik pdf do pobrania

 

 

 

3) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - skan

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - plik pdf do pobrania

 

 

 

4) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania

 

 

 

5) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania

 

 

 

6) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Informacja o rezygnacji z podpisania umowy - skan dokumentu

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan dokumentu

Rozstrzygnięcie - plik pdf do pobrania