W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Hevelianum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Hevelianum.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Określenie celu linków
2. Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
3. Uzupełnienie opisów dla stron i plików

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Hevelianum.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Jowsa. Kontakt: arkadiusz.jowsa@hevelianum.pl, tel. 58 300 08 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Hevelianum odpowiada Arkadiusz Jowsa, arkadiusz.jowsa@hevelianum.pl, tel.58 300 08 40.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Hevelianum usytuowane jest w dwóch lokalizacjach. Jedna z nich znajduje się w centrum Gdańska przy ulicy Gradowej, natomiast druga w Gdańsku Brzeźnie przy ulicy Zdrojowej.

Lokalizacja I - Hevelianum ul. Gradowa

Otoczenie i dojazd

Dojazd do budynków Hevelianum jest możliwy od ulicy Dąbrowskiego (obok Stacji Paliw Orlen).

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, przy ulicy Gradowej, znajdują się dwa parkingi. Jeden z nich usytuowany jest zaraz po wjeździe na ulicę Gradową z ulicy Dąbrowskiego - posiada on trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz miejsca postojowe dla autobusów i busów. Aby z tego parkingu dostać się do obiektów Hevelianum, należy wejść lub wjechać pod górę ulicą Gradową.

Drugi parking znajduje się na końcu ulicy Gradowej – posiada on jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Laboratorium amunicyjne nr 1 z Willą - budynek biurowy

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku znajduje się przy ul. Gradowej. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się jeden stopień. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka – otwierane są one na zewnątrz. W przedsionku znajduje się domofon, którego należy użyć, aby otworzyć kolejne drzwi prowadzące bezpośrednio do biura. Aby wejść do środka należy nacisnąć przycisk z gwiazdką/zieloną słuchawką i wybrać numer wewnętrzny. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Toalety
W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową na pierwsze piętro oraz na poziom -1. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień.

Gastronomia
Na terenie Hevelianum miejsce przeznaczone na restaurację znajduje się wyłącznie na parterze budynku Wozowni Artyleryjskiej.Wozownia Artyleryjska

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku od ul. Gradowej po ścieżkach ułożonych z bruku i kostki brukowej. Drzwi otwierane na zewnątrz z podwyższonym progiem.

Toalety
W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dostępne dla osób z niepełnosprawnością są dwie sale konferencyjne na I i II piętrze budynku.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Przestrzeń dla odpoczynku znajduje się na parterze w restauracji.

Udogodnienia dla rodzin z dziećmi

Brak udogodnień. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawowo-konferencyjne jest niedozwolony. Na terenie wyznaczone jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wózków.

Gastronomia
Na parterze budynku znajduje się miejsce na restaurację.Koszary Schronowe

Otoczenie i wejście do budynku
Dojście do budynku od ulicy Gradowej i z parkingu, chodnikiem ułożonym z bruku. Wejście drzwiami otwieranymi na zewnątrz prowadzi do holu. Aby dotrzeć do recepcji, należy udać się do pierwszego pomieszczenia po lewej stronie od wejścia – w przejściu znajduje się niewielki podjazd. Szatnia znajduje się na poziomie -1, jest samoobsługowa, znajdują się w niej zamykane szafki.

Toalety
W obiekcie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz toaleta z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, która jest udostępniana po zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W kasie biletowej dostępny system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. Przy eksponatach wystawowych znajdują się opisy, ułatwiające zwiedzanie osobom niesłyszącym.
Brak udogodnień dla osób niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone. W obiekcie znajduje się miska z wodą dla psa przewodnika.

Udogodnienia dla osób starszych
W budynku są trzy przestrzenie dla odpoczynku: w recepcji, w szatni i na korytarzu na poziomie -1.

Udogodnienia dla osób z dziećmi
Wstęp z wózkami na sale wystawowe jest niedozwolony.
W budynku znajduje się toaleta z przewijakiem.

Gastronomia
Na poziomie -1 w budynku Koszar Schronowych znajduje się maszyna vendingowa zaopatrzona w przekąski i napoje.
Miejsce na restaurację znajduje się na parterze budynku Wozowni Artyleryjskiej, który znajduje się w sąsiedztwie.Wystawa Łamigłówka i Galeria Moździerzy

Otoczenie i wejście do budynku
Dojście do budynku od ulicy Gradowej i z parkingu, chodnikiem ułożonym z bruku. Wejście drzwiami otwieranymi do wewnątrz. Wejście na wystawę Łamigłówka krętymi wąskimi schodami, wejście do Galerii Moździerzy - 6 stopni w dół. Szatnia samoobsługowa z zamykanymi szafkami.

Toalety
Brak toalet.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Wystawy są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Eksponaty na wystawie Łamigłówka mają opisy i instrukcje. Nazwy stanowisk występują także w języku Braille’a.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla osób z dziećmi.
W tym budynku nie oferujemy strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.
Wstęp z wózkami na sale wystawowe jest zabroniony.
Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
Na terenie Hevelianum miejsce przeznaczone na restaurację znajduje się wyłącznie na parterze budynku Wozowni Artyleryjskiej.Kaponiera Południowa

Otoczenie i wejście do budynku
Do budynku są dwa wejścia, z których jedno jest przejściem technicznym, dostępnym tylko dla obsługi. Drugie wejście znajduje się przy ul. Reduta Miejska, jest ono udostępnione dla gości Hevelianum. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz, w holu znajduje się bramka kontroli wejścia na wystawę. W budynku, na parterze znajduje się szatnia samoobsługowa z zamykanymi szafkami.

Toalety
W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz toaleta z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością. W przejściu przez bramkę kontroli dostępu pomaga obsługa wystawy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Przy eksponatach wystawowych znajdują się opisy i instrukcje, ułatwiające zwiedzanie osobom niesłyszącym.
Brak udogodnień dla osób niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Na pierwszym piętrze w holu znajduje się przestrzeń do wypoczynku.

Udogodnienia dla osób z dziećmi
W tym budynku nie oferujemy strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.
Wstęp z wózkami na sale wystawowe jest zabroniony.

Gastronomia
Na terenie Hevelianum miejsce przeznaczone na restaurację znajduje się wyłącznie na parterze budynku Wozowni Artyleryjskiej.Galeria Strzelecka

Otoczenie i wejście do budynku
Do budynku prowadzą trzy wejścia: klatką schodową, od ul. Reduty Miejskiej oraz trzecie wejście - udostępnione dla gości Hevelianum - od ul. 3 Maja. Wejście drzwiami otwieranymi na zewnątrz, za drzwiami w holu znajduje się bramka kontroli dostępu.

Toalety
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Wystawa niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Przy eksponatach wystawowych znajdują się opisy i instrukcje, ułatwiające zwiedzanie osobom niesłyszącym.
Brak udogodnień dla osób niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla osób z dziećmi
W tym budynku nie oferujemy strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.
Wstęp z wózkami na sale wystawowe jest zabroniony.
Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
Na terenie Hevelianum restauracja znajduje się wyłącznie na parterze budynku Wozowni Artyleryjskiej.Schrony

Otoczenie i wejścia do obiektów
Dojście do obiektów od ul. Gradowej stromymi ścieżkami piaskowo-żwirowymi i trawiastymi. Schrony są to budowle obronne posiadające tylko po jednym pomieszczeniu wystawowym. Schrony posiadają drzwi otwierane na zewnątrz.

Dla osób niedowidzących są napisy w języku Braille’a, dodatkowo przy wejściu do każdego ze schronów uruchamia się ścieżka dźwiękowa.Nowe Koszary - budynek biurowy

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku od ul. Gradowej. Drzwi otwierane są na zewnątrz, prowadzą na klatkę schodową. Wejście do przestrzeni biurowej na każdym piętrze budynku zabezpieczone jest domofonem. Aby wejść do środka należy przycisnąć gwiazdkę/zielony kluczyk i wpisać odpowiedni numer wewnętrzny.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku. 

Udogodnienia dla osób z dziećmi

Brak udogodnień.

 

Lokalizacja II - Hevelianum ul. Zdrojowa

Dom Zdrojowy


Otoczenie i wejście do budynku

Na parkingu znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do budynku  po ścieżkach ułożonych z kostki brukowej, wejście na taras 2 stopnie schodowe. Drzwi otwierane na zewnątrz z podwyższonym progiem. Wejście boczne do budynku gwarantuje podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową z utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej.


Toalety

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz toalety z przewijakiem. 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

W budynku znajduje się winda. 
Dostępne dla osób z niepełnosprawnością są dwie sale warsztatowe na parterze budynku, dwie sale konferencyjne na pierwszym piętrze, oraz poddasze- strefa relaksu- z ograniczeniem dla osób niedowidzących i niewidzących.

Udogodnienia dla osób niedowidzących 

Na parterze i pierwszym piętrze ustawione zostały tablice tyflograficzne.

Udogodnienia dla osób niesłyszących

Brak udogodnień.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Przestrzeń dla odpoczynku znajduje się w holach na parterze, pierwszym piętrze budynku, na poddaszu oraz  w restauracji.

Udogodnienia dla osób z dziećmi

Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawowo-konferencyjne jest niedozwolony. Na terenie  nie ma wyznaczonego  pomieszczenia do przechowywania wózków.

Gastronomia 

W budynku znajduje się restauracja.