Regulaminy udzialania zamówień publicznych przez Gminę Miasta Gdańska - Hevelianum

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł

Załącznik nr 1 do Regulaminu - plik pdf do pobrania

Załącznik nr 2 do Regulaminu[/zalacznik]

Załącznik nr 3 do Regulaminu - plik pdf do pobrania

 

 

Regulamin Komisji Przetargowej

Regulamin Komisji Przetargowej - plik pdf do pobrania