Regulaminy udzialania zamówień publicznych przez Gminę Miasta Gdańska - Hevelianum

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 130 000 ZŁ

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł - plik pdf do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu - plik pdf do pobrania

Załącznik nr 2 do Regulaminu - plik pdf do pobrania

Załącznik nr 3 do Regulaminu - plik pdf do pobrania

 

 

Regulamin Komisji Przetargowej

Regulamin Komisji Przetargowej - plik pdf do pobrania