a:34:{s:4:"name";s:30:"Zamówienia publiczne 2021 r. ";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2021-02-25";s:18:"responsibleContent";s:18:"Dominika Chojnacka";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1199:"

Zamówienia Publiczne realizowane w Hevelianum w 2021 r.

 

0072/DPZ/2021 - Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej - usługi animatorów kultury na rzecz Hevelianum - obsługa merytoryczna wystaw interaktywnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wykonywanie innych świadczeń związanych z ofertą edukacyjną, w okresie 25.02- 31.12.2021 r. - link do wewnętrznej strony

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2022-1-04 10:57:15";s:8:"editDate";s:18:"2022-1-04 10:57:15";s:6:"editBy";s:4:"1012";s:10:"editorName";s:8:"Dominika";s:13:"editorSurname";s:9:"Chojnacka";s:4:"tags";N;s:9:"important";N;s:9:"frontpage";N;s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}