Struktura Hevelianum:

 

W skład struktury organizacyjnej Hevelianum, wchodzą zespoły, działy oraz samodzielne stanowiska:

 

 

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI

kierowany przez dyrektora Hevelianum Pawła Golaka

 

Dział Administracji - link do wewnętrznej strony

 

Dział Finansów i Kadr - link do wewnętrznej strony

 

 

 

ZESPÓŁ DS. PROGRAMOWYCH
kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. programowych Annę Dulas-Morawską
 

Dział Edukacji i Popularyzacji Nauki - link do wewnętrznej strony

 

Dział Obsługi Klienta - link do wewnętrznej strony

 

Dział Marketingu - link do wewnętrznej strony

 

 

 

ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji i eksploatacji Iwonę Kopania

 

Dział Eksploatacji - link do wewnętrznej strony

 

Dział Inwestycji - link do wewnętrznej strony