Hevelianum w Gdańsku

Historia zmian strony: Regulamin korzystania z majdanu, dróg go otaczających i obszaru zieleni na południe od niego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-07-05 11:37:53Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-07-05 11:35:58Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-07-05 11:30:03Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-07-05 11:28:33Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-07-05 11:26:30Chojnacka DominikaUtworzenie dokumentu