Hevelianum w Gdańsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-04-12 09:27:56Regulaminy Hevelianum Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-04-12 09:24:58Zarządzenie 21-2021 pdf.pdfChojnacka DominikaDodanie pliku
2021-04-08 13:11:31Sprawozdanie finansowe Jednostki z 2020 r. Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-04-08 13:10:52Sprawozdania finansoweChojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-04-08 13:08:50Sprawozdanie finansowe Jednostki z 2020 r. Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-04-08 13:06:12Bilans.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:05:59Informacja dodatkowa część 1.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:05:44Informacja dodatkowa część 2.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:05:30Rachunek Zysków i Strat.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:05:16Załącznik nr 3.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:05:02Załącznik nr 4.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:04:41rachunek zysków i strat pdf..pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:04:17zestawienie zmian w funduszu pdf.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 13:03:48bilans pdf..pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:54:18rachunek zysków i strat pdf..pdfChojnacka DominikaDodanie pliku
2021-04-08 12:54:18zestawienie zmian w funduszu pdf.pdfChojnacka DominikaDodanie pliku
2021-04-08 12:54:17bilans pdf..pdfChojnacka DominikaDodanie pliku
2021-04-08 12:39:16Załącznik nr 3.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:38:20Informacja dodatkowa część 2.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:38:01Rachunek Zysków i Strat.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:37:23Informacja dodatkowa część 1.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:37:03Bilans.pdfChojnacka DominikaAktualizacja pliku
2021-04-08 12:34:56Sprawozdanie finansowe Jednostki z 2020 r. Chojnacka DominikaAktualizacja dokumentu
2021-04-08 12:25:45Sprawozdanie finansowe Jednostki z 2020 r. Chojnacka DominikaUtworzenie dokumentu
2021-04-08 12:24:25Załącznik nr 4.pdfChojnacka DominikaDodanie pliku