Hevelianum w Gdańsku

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, posadowionym pod adresem: ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku

 

Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowana przez Pana Pawła Golaka - dyrektora jednostki budżetowej Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydent Miasta Gdańska zarządzeniem nr 978/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. ogłasza konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych, w budynku Domu Zdorjowego w Gdańsku Brzeźnie, posadowionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

 

UWAGA - upłynął termin składania ofert

 

Informacja na temat złożonych ofert - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja w nt. złożonych ofert.pdf
Opis: Informacja na temat złożonych ofert
Utworzono: 2021-02-19 11:47:47
Data dodania: 2021-02-19 11:47:14
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ogłoszenie konkursu ofert - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 1. Ogłoszenie konkursu ofert.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu ofert - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:55:30
Data dodania: 2021-01-29 09:53:39
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Podstawowe informacje o konkursie - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2.Podstawowe informacje o konkursie.pdf
Opis: Podstawowe informacje o konkursie - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:55:04
Data dodania: 2021-01-29 09:53:39
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin konkursowy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 3. Regulamin konkursowy.pdf
Opis: Regulamin konkursowy - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:56:29
Data dodania: 2021-01-29 09:53:41
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki a), b) i c) do Regulaminu - wersja edytowalna
Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Załączniki a) b) c) do Regulaminu.docx
Opis: Załączniki a), b) i c) do Regulaminu - plik edytowalny
Utworzono: 2021-01-29 09:56:03
Data dodania: 2021-01-29 09:53:41
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik d) Rysunek I - rzut parteru - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 5. Załącznik d) Rysunek 1 - rzut parteru.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 1 - rzut parteru - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:56:54
Data dodania: 2021-01-29 09:53:43
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik d) Rysunek II - rzut I piętra - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 6. Załącznik d) Rysunek 2- rzut I piętra.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 2- rzut I piętra - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:57:18
Data dodania: 2021-01-29 09:53:44
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik d) Rysunek III - rzut II piętra - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 7. Załącznik d) Rysunek 3 - rzut II piętra.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 3 - rzut II piętra - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:57:45
Data dodania: 2021-01-29 09:53:45
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik d) Rysunek IV - miejsce postojowe - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik d) Rysunek 4 - miejsce postojowe.pdf
Opis: załącznik d) Rysunek 4 - miejsce postojowe - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 13:45:07
Data dodania: 2021-01-29 09:53:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik e) umowa przedwstępna - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 9. Załącznik e) Umowa przedwstępna.pdf
Opis: Załącznik e) Umowa przedwstępna - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:58:15
Data dodania: 2021-01-29 09:53:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik f) wzór umowy najmu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 10. Załącznik f) Wzór umowy najmu.pdf
Opis: Załącznik f) Wzór umowy najmu - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:58:41
Data dodania: 2021-01-29 09:53:47
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do Załącznika f) protokół zdawczo-odbiorczy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 11. Załącznik nr 1 do Załącznika f) Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf
Opis: Załącznik nr 1 do Załącznika f) Protokół zdawczo-odbiorczy - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:59:09
Data dodania: 2021-01-29 09:53:48
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rysunek 1 do Załącznika f) - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek 1 do Załącznika f).pdf
Opis: Rysunek 1 do Załącznika f) - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 13:46:18
Data dodania: 2021-01-29 09:53:49
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik g) wniosek o wyrażenie przez Prezydenta Miasta Gdańska zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu - wersja edytowalna
Szczegóły pliku
Nazwa: 13. Załącznik g) Wniosek u o wyrażenie przez PMG zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu.docx
Opis: Załącznik g) Wniosek u o wyrażenie przez PMG zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu - plik edytowalny
Utworzono: 2021-01-29 09:59:31
Data dodania: 2021-01-29 09:53:49
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik h) wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 14. Załącznik h) Wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia.pdf
Opis: Załącznik h) Wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 09:59:56
Data dodania: 2021-01-29 09:53:50
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Technologia kuchni - parter - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.Technologia kuchni - parter.pdf
Opis: Technologia kuchni - parter - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 10:01:05
Data dodania: 2021-01-29 09:53:52
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Technologia kuchni - piętro - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 15. Technologia kuchni - piętro.pdf
Opis: Technologia kuchni - piętro - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 10:00:21
Data dodania: 2021-01-29 09:53:51
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja w w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.pdf
Opis: Informacja w w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-29 10:00:42
Data dodania: 2021-01-29 09:53:52
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf