Hevelianum w Gdańsku

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, posadownionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku

 

Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803, reprezentowana przez pana Pawła Golaka - dyrektora jednostki budżetowej Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydent Miasta Gdańska zarządzeniem nr 978/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. ogłasza konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, posadownionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

 

UWAGA - upłynął termin składania ofert

 

Ogłoszenie konkursu ofert - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 1. Ogłoszenie konkursu ofert.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu ofert - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:50:07
Data dodania: 2020-12-01 07:49:58
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin konkursowy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2. Regulamin konkursowy.pdf
Opis: Regulamin konkursowy - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:50:41
Data dodania: 2020-12-01 07:50:34
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załączniki a), b) i c) do Regulaminu - plik edytowalny do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 3. Załączniki a) b) c) do Regulaminu.docx
Opis: Załączniki a), b) i c) do Regulaminu - plik edytowalny do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:51:34
Data dodania: 2020-12-01 07:51:21
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Załącznik d) Rysunek 1 - rzut parteru - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Załącznik d) Rysunek 1 - rzut parteru.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 1 - rzut parteru - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:51:48
Data dodania: 2020-12-01 07:52:51
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik d) Rysunek 2 - rzut I piętra - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 5. Załącznik d) Rysunek 2- rzut I piętra.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 2 - rzut I piętra - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:54:05
Data dodania: 2020-12-01 07:54:49
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik d) Rysunek 3 - rzut II piętra - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 6. Załącznik d) Rysunek 3 - rzut II piętra.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 3 - rzut II piętra - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:55:48
Data dodania: 2020-12-01 07:56:01
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik d) Rysunek 4 - miejsce postojowe - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 7. Załącznik d) Rysunek 4 - miejsce postojowe.pdf
Opis: Załącznik d) Rysunek 4 - miejsce postojowe - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:57:30
Data dodania: 2020-12-01 07:56:20
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik e) - umowa przedwstępna - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 8. Załącznik e) Umowa przedwstępna.pdf
Opis: Załącznik e) umowa przedwstępna - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:58:54
Data dodania: 2020-12-01 07:57:35
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik f) - wzór umowy najmu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 9. Załącznik f) Wzór umowy najmu.pdf
Opis: Załącznik f) - wzór umowy najmu - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 07:59:22
Data dodania: 2020-12-01 07:57:41
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik nr 1 do Załącznika f) - protokół zdawczo-odbiorczy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 11. Załącznik nr 1 do Załącznika f) Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf
Opis: Załącznik nr 1 do Załącznika f) - protokół zdawczo-odbiorczy - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 08:00:02
Data dodania: 2020-12-01 07:57:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Rysunek 1 do Załącznika f) - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 12. Rysunek 1 do Załącznika f).pdf
Opis: Rysunek 1 do Załącznika f) - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 08:00:32
Data dodania: 2020-12-01 07:57:53
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załącznik g) - Wniosek o wyrażenie przez Prezydenta Miasta Gdańska zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu - plik edytowalny do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 13. Załącznik g) Wniosek u o wyrażenie przez PMG zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu.docx
Opis: Załącznik g) - Wniosek o wyrażenie przez Prezydenta Miasta Gdańska zgody na zawarcie umowy najmu oraz określenie stawki czynszu najmu - plik edytowalny do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 08:01:38
Data dodania: 2020-12-01 07:57:54
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Załącznik h) - Wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: 14. Załącznik h) Wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia.pdf
Opis: Załącznik h) - Wykaz rzeczy ruchomych i standard wykończenia - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 08:02:12
Data dodania: 2020-12-01 07:58:05
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Podstawowe informacje dot. konkursu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Podstawowe informacje.pdf
Opis: Podstawowe informacje dot. konkursu - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-01 10:44:43
Data dodania: 2020-12-01 10:46:07
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Informacja w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja w w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.pdf
Opis: Informacja w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
Utworzono: 2020-12-16 08:46:03
Data dodania: 2020-12-16 08:45:45
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Technologia kuchni na parterze - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Technologia kuchni - parter.pdf
Opis: Technologia kuchni na parterze - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-17 08:22:43
Data dodania: 2020-12-17 08:21:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Technologia kuchni na piętrze - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Technologia kuchni - piętro.pdf
Opis: Technologia kuchni na piętrze - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-12-17 08:23:14
Data dodania: 2020-12-17 08:21:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Informacja nt. złożonych ofert - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja nt. złożonych ofert ok.pdf
Opis: Informacja nt. złożonych ofert
Utworzono: 2020-12-23 09:58:36
Data dodania: 2020-12-23 09:58:16
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Informacja nt. wyniku konkursu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja nt. wyniku konkursu pdf. .pdf
Opis: Informacja na temat wyniku konkursu - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-01-26 14:23:10
Data dodania: 2021-01-26 14:22:44
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Informacja nt. wyniku konkursu - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja nt. wyniku konkursu.pdf
Opis: Informacja na temat wyniku konkursu - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2021-01-26 14:00:52
Data dodania: 2021-01-26 14:00:31
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf