Hevelianum w Gdańsku

Hevelianum, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

 

Osoby uprawnione planujące wizytę w Hevelianum, proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej 7 dni przed tym zdarzeniem:

 

- e-mailowo na adres: sekretariat@hevelianum.pl

 

- telefonicznie pod numerem: 58 300 08 42 wew. 31

 

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Hevelianum skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu w celu uzgodnienia szczegółów.