Hevelianum w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Hevelianum w 2019 r.

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku 06.02.2019 r. kontrola sprawdzająca
2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 09.04.2019 - 11.04.2019 r. Kontrola realizacji Projektu "Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku"
3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 22.05.2019 - 23.05.2019 r. kontrola prawidłowości wykorzystywania środków EFRR w ramach Projektu realizowanego na podstawie umowy RPPM.10.04.00-22-005/16-00 z póź. zm.
4. Państwowa Inspekcja Pracy 22.10.2019 r. prawo pracy (w tym bhp)
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 04.11.2019 - 29.11.2019 r. zgodnie z upoważnieniem pkt. 1 do 4

kontrole przeprowadzone w Hevelianum w 2019 r. - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: kontrole 2019 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 10:42:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf