Hevelianum w Gdańsku

DPZ.26.10.2018

zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

usługi edukacyjne animatorów na rzecz Centrum Hewelianum

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia