Hevelianum w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamówienia Publiczne- archiwum

 

DPZ.26.14.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz nieruchomości oraz obsługa parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku.

DPZ.26.11.2018  zamówienie z zakresu działalności kulturalnej - usługi edukacyjne animatorów na rzecz Centrum Hewelianum

DPZ.26.10.2018  zamówienie z zakresu działalności kulturalnej- usługi edukacyjne animatorów na rzecz Centrum Hewelianum

DR.26.02.2017.DR  KONKURS na koncepcję mebli miejskich dla Centrum Hewelianum w Gdańsku