Hevelianum w Gdańsku

Zamówienia Publiczne- archiwum

 

1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz nieruchomości oraz obsługa parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku.

DPZ.26.14.2018 - link do wewnętrznej strony 

 

2) Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej - usługi edukacyjne animatorów na rzecz Centrum Hewelianum

DPZ.26.11.2018 - link do wewnętrznej strony 

 

3) Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej- usługi edukacyjne animatorów na rzecz Centrum Hewelianum

DPZ.26.10.2018 - link do wewnętrznej strony

 

4) KONKURS na koncepcję mebli miejskich dla Centrum Hewelianum w Gdańsku
DR.26.02.2017.DR - link do wewnętrznej strony