Hevelianum w Gdańsku

Zamówienia Publiczne 2019 r.

 

DPZ 0002/DPZ/2019 Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej - Usługi animatorów kultury na rzecz Hevelianum obsługa merytoryczna wystaw interaktywnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych, imprez urodzinowych, pokazów i warsztatów, oprowadzanie grup zorganizowanych, w okresie 02.01-31.12.2020 r. 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o udzielanym zamówieniu_2020.pdf
Opis: DPZ 0002/DPZ/2019
Utworzono: 2019-12-19 12:56:59
Data dodania: 2019-12-19 12:56:46
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o udzielanym zamówieniu - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o udzielanym zamówieniu_ZP 2020.pdf
Opis: DPZ 0002/DPZ/2019 informacja o udzielanym zamówieniu
Utworzono: 2019-12-27 08:26:05
Data dodania: 2019-12-27 08:25:49
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

DPZ 1205/DPZ/2019 Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej - Usługi animatorów kultury na rzecz Hevelianum DPZ 1205/DPZ/2019 

 

DPZ.26.13.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i nieruchomości oraz obsługi parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie wynikającym z przepisu art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 750 000 EURO na: świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i nieruchomości oraz obsługi parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku.

Pełna treść ogłoszenia - DPZ.26.13.2019

 

DPZ.26.12.2019 - Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Hevelianum w Gdańsku, ustawiania mebli oraz obsługi pralni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach (obiektach) należących do Hevelianum, ustawiania mebli oraz obsługi pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum, a także sprzątanie i odśnieżanie terenu przed wejściami do budynków.

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/467_dpz-26-12-2019-swiadczenie-uslugi-sprzatania-pomieszczen-w-budynkach-nalezacych-do-hevelianum-w-gdansku-ustawiania-mebli-oraz-obslugi-pralni

 

DPZ.26.11.2019 - Aktualizacja i uzupełnienie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót budowlanych z projektem w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku Nowych Koszar wraz ze zmianą zagospodarowania otoczenia budynku”.

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/454_dpz-26-11-2019-aktualizacja-i-uzupelnienie-wielobranzowej-dokumentacji-projektowej-oraz-zapewnienie-nadzoru-autorskiego-nad-zgodnoscia-realizacji-robot-budowlanych-z-projektem-w-ramach-zadania-pod-nazwa-przebudowa-budynku-nowych-koszar-wraz-ze-zmiana-zagospodarowania-otoczenia-budynku

 

DPZ.26.10.2019 - Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/451_dpz-26-10-2019-wykonanie-robot-budowlanych-i-prac-konserwatorskich-zwiazanych-z-przebudowa-budynku-domu-walmistrza-oraz-budowa-linii-kablowej-swiatlowodowej-do-domu-walmistrza

 

DPZ.26.9.2019 - Zapewnienie nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z projektem w ramach zadania pod nazwą: „Budowa Planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a”

Pełna treść znajduje się w linku  poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/442_dpz-26-9-2019-zapewnienie-nadzoru-nad-zgodnoscia-realizacji-robot-budowlanych-z-projektem-w-ramach-zadania-pod-nazwa-budowa-planetarium-wraz-z-przebudowa-wspolczesnej-przybudowki-do-kaponiery-poludniowej-i-rekonstrukcja-odcinka-muru-carnota

 

DPZ.26.8.2019 - Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Hevelianum w Gdańsku, ustawiania mebli oraz obsługi pralni

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/436_dpz-26-8-2019-uslugi-sprzatania-pomieszczen-w-budynkach-nalezacych-do-hevelianum-w-gdansku-ustawiania-mebli-oraz-obslugi-pralni

 

DPZ.26.7.2019 - Usługi sprzątania oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/410_dpz-26-7-2019-uslugi-sprzatania-oraz-obsluga-pralni-zorganizowanej-na-potrzeby-hevelianum

 

DPZ.26.6.2019 - Przetarg nieograniczony na Budowę planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/399_dpz-26-6-2019-przetarg-nieograniczony-na-budowe-planetarium-wraz-z-przebudowa-wspolczesnej-przybudowki-do-kaponiery-poludniowej-i-rekonstrukcja-odcinka-muru-carnota

 

DPZ.26.5.2019 - Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/409_dpz-26-5-2019-usluga-utrzymania-zieleni-i-czystosci-parku-pofortecznego-na-terenie-hevelianum-w-gdansku-w-latach-2019-2021

 

DPZ.26.4.2019 - Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza

Pelna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/408_dpz-26-4-2019-wykonanie-robot-budowlanych-i-prac-konserwatorskich-zwiazanych-z-przebudowa-budynku-domu-walmistrza-oraz-budowa-linii-kablowej-swiatlowodowej-do-domu-walmistrza

 

DPZ.26.3.2019 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/407_dpz-26-3-2019-przebudowa-i-zmiana-sposobu-uzytkowania-domu-zdrojowego-w-gdansku-brzeznie-na-centrum-edukacji-ekologicznej-wraz-z-infrastruktura-budowa-budynku-technicznego-i-rozbiorka-budynku-gospodarczego

 

DPZ.26.2.2019 - Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/402_dpz-26-2-2019-usluga-utrzymania-zieleni-i-czystosci-parku-pofortecznego-na-terenie-hevelianum-w-gdansku-w-latach-2019-2021

 

DPZ.26.1.2019 - Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021

Pełna treść znajduje się w linku poniżej:

https://www.hevelianum.pl/zamowienia-publiczne/394_dpz-26-1-2019-usluga-utrzymania-zieleni-i-czystosci-parku-pofortecznego-na-terenie-hevelianum-w-gdansku-w-latach-2019-2021