Hevelianum w Gdańsku

Stronę BIP redagują:

 

Mirosława Kobeszko

58 300-08-42 wew.31

miroslawa.kobeszko@hevelianum.pl

 

Dominika Bućko

58 300-08-42 wew.40

dominika.bucko@hevelianum.pl