Hevelianum w Gdańsku

Stronę BIP redagują:

 

Mirosława Kobeszko

58 300-08-42 wew.31

miroslawa.kobeszko@hevelianum.pl

 

Dominika Chojnacka

58 300-08-42 wew.40

dominika.chojnacka@hevelianum.pl