Biuletyn Informacji Publicznej

Hevelianum w Gdańsku

Informacje:

 

1) Zgodnie z art.34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,  samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - sprawozdanie finansowe Jednostki za 2018 r. zostało obublikowane w BIP GCUW.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:503
Treść wprowadził(a): Bućko Dominika, 2019-05-06 09:08:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-05-06 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-06 08:59:46