Hevelianum w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Regulaminy obowiązujące w Hevelianum:

 

Regulanim zwiedzania Hevelianum - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin zwiedzania Hevelianum w trakcie epidemii.pdf
Opis: Regulamin zwiedzania Hevelianum w trakcie epidemii - plik pdf do pobrania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-02 14:18:22
Autor pliku: dyrekror Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin sprzedaży biletów do Hevelianum - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin sprzedaży biletów do Hevelianum.pdf
Opis: Regulamin sprzedaży biletów do Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-02 14:18:21
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin korzystania z Planetarium Mobilnego 'STELLA BURGUM' - skan dokumentu do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Stelleaburgum.pdf
Opis: Regulamin Stelleaburgum - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2019-04-23 07:46:52
Data dodania: 2019-04-29 07:46:51
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin korzystania z terenu Hevelianum - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 60-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 60-2019 - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-08-01 11:47:00
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum - skan dokumentu do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin-utrzymania-parku zimą.pdf
Opis: Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 14:11:37
Autor pliku: dyrektor Centrum Hewelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 3.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin naboru - skan dokumentu do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin naboru ok.pdf
Opis: regulamin naboru - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-22 10:28:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 6.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych Hevelianum - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 21-2021 pdf.pdf
Opis: Regulamin organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-03-31 09:24:41
Data dodania: 2021-04-12 09:24:58
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w trwałym zarządzie Hevelianum - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin najem i dzierżawa gruntu pdf ok.pdf
Opis: Regulamin oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w trwałym zarządzie Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2021-05-26 08:28:29
Data dodania: 2021-05-28 08:28:12
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulaminy parkingów Hevelianum - link do wewnętrznej strony

 

Regulamin korzystania z majdanu, dróg go otaczających i obszaru zieleni na południe od niego - link do wewnętrznej strony