Hevelianum w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Regulaminy obowiązujące w Hevelianum:

Regulamin Zwiedzania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Zwiedzania.pdf
Opis: Regulamin zwiedzania
Utworzono: 2019-03-19 08:19:37
Data dodania: 2019-03-19 08:19:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin sprzedaży biletów
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin sprzedaży biletów.pdf
Opis: Regulamin sprzedaży biletów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-19 08:19:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 5.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin korzystania z Planetarium Mobilnego 'STELLA BURGUM'
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Stelleaburgum.pdf
Opis: Regulamin Stelleaburgum
Utworzono: 2019-04-29 07:46:52
Data dodania: 2019-04-29 07:46:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin korzystania z terenu Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 60-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin-utrzymania-parku zimą.pdf
Opis: Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum
Utworzono: 2019-07-17 14:11:54
Data dodania: 2019-07-17 14:11:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 11 w Gdańsku
Szczegóły pliku
Nazwa: REGULAMIN PARKINGU Gradowa 11 09.2019 do powieszenia.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-21 14:07:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 3 w Gdańsku
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin parkingu Gradowa 3 do zarządzenia 15-2020 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-06 13:55:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 9 w Gdańsku
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin parking 3 maja 11.2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-21 14:07:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum

Regulamin dzierżawy gruntu
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin dzierżawy gruntu.pdf
Opis: Regulamin oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w trwałym zarządzie Hevelianum
Utworzono: 2019-07-24 13:59:00
Data dodania: 2019-07-24 13:58:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 92-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Instrukcja archiwalna
Szczegóły pliku
Nazwa: Instrukcja archiwalna skan.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:21:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Instrukcja kancelaryjna
Szczegóły pliku
Nazwa: Instrukcja kancelaryjna skan.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:25:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego będącego w posiadaniu Centrum Hewelianum w Gdańsku
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin likwidacji skan (zarz. 90-2017).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:25:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 2.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin wynagradzania pracowników Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin wynagradzania tekst jednolity.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-22 08:51:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin naboru
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin naboru ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-22 10:28:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin dotyczący zasad wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin ZFŚS.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:20:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Instrukcja kasowa
Szczegóły pliku
Nazwa: INSTRUKCJA KASOWA pdf.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-28 09:04:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz zasady zarządzania ryzykiem
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie kontrola zarządcza 2014.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-27 11:40:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 7.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa:
Opis: Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników
Utworzono: 2020-06-02 10:05:41
Data dodania: 2020-06-02 10:09:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.00 MB
Rozszerzenie pliku: [brak danych]