Hevelianum w Gdańsku

Regulaminy obowiązujące w Hevelianum:

 

Regulamin Zwiedzania
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Zwiedzania.pdf
Opis: Regulamin zwiedzania
Utworzono: 2019-03-19 08:19:37
Data dodania: 2019-03-19 08:19:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin sprzedaży biletów
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin sprzedaży biletów.pdf
Opis: Regulamin sprzedaży biletów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-19 08:19:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 5.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin korzystania z Planetarium Mobilnego 'STELLA BURGUM'
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Stelleaburgum.pdf
Opis: Regulamin Stelleaburgum
Utworzono: 2019-04-29 07:46:52
Data dodania: 2019-04-29 07:46:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin korzystania z terenu Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 60-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin-utrzymania-parku zimą.pdf
Opis: Regulamin utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych na terenie parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Centrum Hewelianum
Utworzono: 2019-07-17 14:11:54
Data dodania: 2019-07-17 14:11:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum

 

Regulamin dzierżawy gruntu
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin dzierżawy gruntu.pdf
Opis: Regulamin oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w trwałym zarządzie Hevelianum
Utworzono: 2019-07-24 13:59:00
Data dodania: 2019-07-24 13:58:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 92-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Instrukcja archiwalna
Szczegóły pliku
Nazwa: Instrukcja archiwalna skan.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:21:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Instrukcja kancelaryjna
Szczegóły pliku
Nazwa: Instrukcja kancelaryjna skan.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:25:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego będącego w posiadaniu Centrum Hewelianum w Gdańsku
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin likwidacji skan (zarz. 90-2017).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-10 08:25:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 2.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin wynagradzania pracowników Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin wynagradzania tekst jednolity.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-22 08:51:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin naboru
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin naboru ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-22 10:28:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin dotyczący zasad wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin ZFŚS.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:20:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Instrukcja gospodarki kasowej
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 49-2020 załącznik pdf.pdf
Opis: Załącznik do zarządzenia nr 49/2020 - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-06-30 08:46:08
Data dodania: 2020-06-30 08:45:48
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz zasady zarządzania ryzykiem
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie kontrola zarządcza 2014.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-27 11:40:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 7.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Hevelianum
Szczegóły pliku
Nazwa:
Opis: Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników
Utworzono: 2020-06-02 10:05:41
Data dodania: 2020-06-02 10:09:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.00 MB
Rozszerzenie pliku: [brak danych]

 

Regulamin organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Centrum Hewelianum
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin organizacji doskonalenia zawodowego pracowników CH.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-08 12:50:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ramowy Program Służby Przygotowawczej
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin służby przygotowawczej.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-10 15:09:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin Zamówień Publicznych do 30 000 euro - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 94-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin Zamówień Publicznych powyżej 30 000 euro - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 12-2019 załącznik .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 11:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 9 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin parking 3 maja czerwiec 2020.pdf
Opis: Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 9
Utworzono: 2020-07-08 11:53:10
Data dodania: 2020-07-08 11:52:54
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 11 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: REGULAMIN PARKINGU Gradowa 11 czerwiec 2020.pdf
Opis: Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 11
Utworzono: 2020-07-08 11:55:31
Data dodania: 2020-07-08 11:54:44
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 3 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin parkingu Gradowa 3 czerwiec 2020.pdf
Opis: Regulamin parkingu zlokalizowanego przy ulicy Gradowej 3
Utworzono: 2020-07-08 11:54:22
Data dodania: 2020-07-08 11:53:34
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf