Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenia Dyrektora 2019 r.:

 

 

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 r.

Zarządzenie 1/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarz.1-19.pdf
Opis: Zarz. 1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-14 14:40:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 1/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 1-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokalu użytkowego

Zarządzenie 2/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.w.2.pdf
Opis: Zarz. wew.2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-02-15 11:16:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 2/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 02-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:58:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 2/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 2-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:58:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia  25 stycznia 2019 r.  

w sprawie ustalenia ceny detalicznej komiksu 'Uczeń Heweliusza' na potrzeby Hevelianum

Zarządzenie 3/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 03-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 03-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:08:01
Data dodania: 2019-06-07 10:07:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 3/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 3-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Astrofotograficznego "AstroCamera 2019"

Zarządzenie 4/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.w4.pdf
Opis: Zarz. wew.4
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-02-15 11:16:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 4/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 4-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 13 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolenia na cartyfikowanych przewodników po Hevelianum i Górze Gradowej

Zarządzenie 5/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.5-19.pdf
Opis: zarz.5/19
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:05:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 3.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 5/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 5-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 18 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Konkursu Astrofotograficznego "AstroCamera 2019"

Zarządzenie 6/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz. 6-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:05:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 6/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 6-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. wdrożenia "Strategii marki Hevelianum"

Zarządzenie 7/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarz.7.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:07:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 7/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 7-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. Galeria przyrody

Zarządzenie 8/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.8.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:07:51
Autor pliku: zarz. 8/19
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 8/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 8-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zasad kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Hevelianum

Zarządzenie 9/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.9_19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:08:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 1.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 9/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 9-2019 .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie  nr 10/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 10/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz. 10_19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:09:10
Autor pliku: zarz. 10/19
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 10/2019 plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 10-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-26 12:21:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro, przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdańska - Centrum Hewelianum

Zarządzenie 11/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz. 11-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:09:34
Autor pliku: zarz. 11/19
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 6.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 11/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 11-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 11:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 11/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 11-2019 załącznik .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 11:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, przez Centrum Hewelianum oraz Regulaminu Komisji Przetargowej

Zarządzenie 12/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz. 12-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:10:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 8.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 12/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 12-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 11:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 12/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 12-2019 załącznik .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 11:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Święto Matematyki"

Zarządzenie 13/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz 13-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:10:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 13/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 13-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "W głębinach morskich"

Zarządzenie 14/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.14-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:11:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 14/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 14-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Niewidoczny problem, czyli jak hałas i mikroplastik zanieczyszczają Bałtyk"

Zarządzenie 15/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.15-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:11:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 15/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 15-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Zanurkuj z foką - fizjologia nurkowania ssaków morskich"

Zarządzenie 16/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.16-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:11:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 16/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 16-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Dzień liczby π"

Zarządzenie 17/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.17-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-03-11 12:12:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobeszko Mirosława
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 17/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 17-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 8 marca 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za bilety wstępu w ramach akcji "Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny"

Zarządzenie 18/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 18-2019.pdf
Opis: w sprawie ustalenia opłaty za bilety wstępu w ramach akcji "Polska zobacz więcej- Weekend za pół ceny"
Utworzono: 2019-03-22 10:52:02
Data dodania: 2019-03-22 10:53:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarzadzenie 18/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 18-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-11 09:34:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 15 marca 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Dni nauki"

Zarządzenie 19/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 19-2019.pdf
Opis: w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Dni nauki"
Utworzono: 2019-03-22 10:55:37
Data dodania: 2019-03-22 10:56:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 19/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 19-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. klientów kluczowych

Zarządzenie 20/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 20-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 20-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:08:28
Data dodania: 2019-06-07 10:08:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 20/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 20-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 11:53:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu do Hevelianum podczas konferencji INTERAKCJA-INTEGRACJA 2019

Zarządzenie 21/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 21-2019.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-17 14:39:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zarządzenie 21/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 21-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w dzierżawę części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie 22/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 22-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 22-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:09:37
Data dodania: 2019-06-07 10:09:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 22/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 22-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 22/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 22-2019 załącznik nr 1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 22 marca 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na cele sprzedaży lodów

Zarządzenie 23/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-24 09:43:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 23/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik do Zarządzenia 23/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wzór umowy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 wzór umowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

protokół - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 protokół.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lokalizacja - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 lokalizacja.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

formularz ofertowy - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 23-2019 Fomularz ofertowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 09:26:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. opracowania koncepcji programowej dla Zespołu Bożego Ciała

Zarządzenie 24/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 24-2019.pdf
Opis: Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Hevelianum 24/2019
Utworzono: 2019-04-02 11:48:08
Data dodania: 2019-04-02 11:47:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 24/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 24-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 11:53:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. opracowania koncepcji programowej dla Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie

Zarządzenie 25/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 25-2019.pdf
Opis: Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Hevelianum 25/2019
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-02 11:48:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 25/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 25-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 11:53:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. Czekolada pod lupą

Zarządzenie 26/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 26-2019.1.pdf
Opis: Zarządzenie 26-2019
Utworzono: 2019-04-08 11:07:51
Data dodania: 2019-04-08 11:07:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 26/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 26-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Pracowników Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenie 27/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 27-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 27-2019
Utworzono: 2019-04-08 10:25:23
Data dodania: 2019-04-08 10:25:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 27/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 27-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 28/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na cele sprzedaży lodów

Zarządzenie 28/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 28-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 28-2019
Utworzono: 2019-04-08 10:25:46
Data dodania: 2019-04-08 10:25:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 28/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 28-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-25 13:00:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 77/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i ul. 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Hevelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 29/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie parking 29-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 29-2019
Utworzono: 2019-04-24 11:04:57
Data dodania: 2019-04-24 11:04:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 29/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 29-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:44:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na dzierżawę terenu fosy Redity Napoleońskiej w Gdańsku z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjne połączone z działalnością handlową i gastronomiczną

Zarządzenie 30/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 30-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 30-2019
Utworzono: 2019-04-08 10:26:34
Data dodania: 2019-04-08 10:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 7.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 30/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 30-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-25 13:00:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 7.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 76/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Hevelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 31/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie parking 31-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 31-2019
Utworzono: 2019-04-24 11:05:18
Data dodania: 2019-04-24 11:05:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 31/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 31-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:44:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 32/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. #czaswlas. Tropem lasu.

Zarządzenie 32/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 32-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 32-2019
Utworzono: 2019-04-15 15:05:20
Data dodania: 2019-04-15 15:05:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 32/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 32-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. Od ogniwa Volty do samochodu na wodę

Zarządzenie 33/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 33-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 33-2019
Utworzono: 2019-04-22 15:05:40
Data dodania: 2019-04-15 15:05:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 33/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 33-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu w ramach VI edycji kampanii Rowerowy Maj 2019

Zarządzenie 34/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 34-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 34-2019
Utworzono: 2019-05-13 08:26:26
Data dodania: 2019-05-13 08:26:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 34/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 34-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 35/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na cele własnych - sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Zarządzenie 35/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 35-2019 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-24 09:43:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 35/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 35-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-25 13:00:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 36/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 28/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na cele sprzedaży lodów

Zarządzenie 36/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 36-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 36-2019
Utworzono: 2019-04-12 14:27:57
Data dodania: 2019-04-12 14:28:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 36/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 36-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-25 13:00:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 37/2019 dyrektora Hevelianum z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenie 37/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 37-2019 ok.pdf
Opis: Regulamin Wynagradzania Pracowników Hevelianum
Utworzono: 2019-04-24 14:36:15
Data dodania: 2019-04-24 14:36:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 37/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 37-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:58:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 38/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania zasad udziału w seansach w mobilnym planetarium Stelleaburgum

Zarządzenie 38/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie 38-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 38-2019
Utworzono: 2019-04-26 11:13:58
Data dodania: 2019-04-26 11:14:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 38/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 38-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 39/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Czekolada pod lupą", "Czekoladowe 3D", "Mars, Droga Mleczna i inne słodkości" podczas "Hevelianówki" w Hevelianum

Zarządzenie 39/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 39-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 39-2019
Utworzono: 2019-04-26 11:14:28
Data dodania: 2019-04-26 11:14:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 39/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 39-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Czekolada pod lupą"

Zarządzenie 40/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 40-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 40-2019
Utworzono: 2019-04-26 11:14:48
Data dodania: 2019-04-26 11:14:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 40/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 40-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 41/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Hevelianum w stowarzyszeniu pod nazwą Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT)

Zarządzenie 41/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 41-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 41-2019
Utworzono: 2019-04-26 11:15:07
Data dodania: 2019-04-26 11:14:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 41/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 41-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 42/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu podczas Europejskiej Nocy Muzeów 2019

Zarządzenie 42/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 42-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 42-2019
Utworzono: 2019-05-13 08:26:46
Data dodania: 2019-05-13 08:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 42/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 42-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 43/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie dotyczącym zasad wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Hevelianum

Zarządzenie 43/2019 - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 43-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:21:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 5.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 43/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 43-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:37:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 43/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 43-2019 Regulamin.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:37:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 44/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 10 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu do Hevelianum - zewnętrzne zajęcia edukacyjne pt. 'Spacer śladami walk o Gradową Górę w 1734 roku'

Zarządzenie 44/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 44-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 44-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:10:09
Data dodania: 2019-06-07 10:09:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 44/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 44-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 45/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 10 maja 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokalu użytkowego

Zarządzenie 45/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 45-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 45-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:10:41
Data dodania: 2019-06-07 10:10:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 45/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 45-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:58:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 45/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 45-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:58:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 46/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 maja 2019 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Hevelianum

Zarządzenie 46/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 46-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 46-2019
Utworzono: 2019-06-17 08:12:20
Data dodania: 2019-06-17 08:12:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 7.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 46/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 46-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 12:02:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 46/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 46 - załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 12:02:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 47/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia promocyjnej ceny komiksu "Uczeń Heweliusza"

Zarządzenie 47/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 47-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 47-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:11:01
Data dodania: 2019-06-07 10:10:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 47/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 47-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 48/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 10/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 48/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 48-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 48-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:11:29
Data dodania: 2019-06-07 10:11:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 48/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 48-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 49/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro przez Gminę Miasta Gdańska- Hevelianum

Zarządzenie 49/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 49-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 49-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:11:56
Data dodania: 2019-06-07 10:11:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 49/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 49-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 49/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 49-2019 - załącznik do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 49/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 49-2019 - załącznik nr 2 do Regulaminu ZP wprowadzonego zarządzeniem.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 49/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 49-2019.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-11-06 13:59:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

Zarządzenie nr 50/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Gminę Miasta Gdańska- Hevelianum

Zarządzenie 50/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 50-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 50-2019
Utworzono: 2019-06-07 10:12:18
Data dodania: 2019-06-07 10:12:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 50/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 50-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 51/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udziału w letnim programie historycznym pn. "FORT NOCĄ - spotkanie z duchami Góry Gradowej"

Zarządzenie 51/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 51-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 51-2019
Utworzono: 2019-07-04 14:00:22
Data dodania: 2019-07-04 13:59:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 51/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 51-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 52/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne w ramach programu edukacyjnego pn. "Atrakcje na wakacje 2019 w Hevelianum"

Zarządzenie 52/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 52-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 52-2019
Utworzono: 2019-07-04 14:00:38
Data dodania: 2019-07-04 14:00:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 52/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 52-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 53/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 19 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalania zasad udostępniania dla zwiedzających czasowej mini ekspozycji pn. Las i Bałtyk

Zarządzenie 53/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 53-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 53-2019
Utworzono: 2019-07-04 14:01:01
Data dodania: 2019-07-04 14:00:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 53/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 53-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 54/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie czasowego upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 54/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 54-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 54-2019
Utworzono: 2019-07-04 14:01:19
Data dodania: 2019-07-04 14:00:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 54/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 54-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 56/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11 lipca 2019 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora Hevelianum podczas jego nieobecności

Zarządzenie 56/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 56-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 56/2019
Utworzono: 2019-07-12 09:43:02
Data dodania: 2019-07-12 09:42:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 56/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 56-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 57/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie zasad organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum

Zarządzenie 57/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-31 11:19:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 57/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 57-2019 - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-07-11 13:18:10
Data dodania: 2020-02-20 08:01:33
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 57/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019 załącznik nr 1.pdf
Opis: Regulamin organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-07-11 12:57:48
Data dodania: 2020-02-20 08:01:33
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019 załącznik do Regulaminu - wniosek .pdf
Opis: Załącznik nr 1 - Wniosek o organizację wydarzenia lub udostępnienia sali konferencyjnej - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-07-11 13:01:13
Data dodania: 2020-02-20 08:01:32
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu - formularz - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019 - Załącznik nr 2 do Regulaminu - formularz.pdf
Opis: Załącznik nr 2 - Formularz do wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-07-11 13:02:14
Data dodania: 2020-02-20 08:01:32
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu - protokół - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 57-2019 - Załącznik nr 3 do Regulaminu.pdf
Opis: Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-07-11 13:03:57
Data dodania: 2020-02-20 08:01:32
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 58/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 10/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 58/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 58-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 58/2019
Utworzono: 2019-07-29 10:26:35
Data dodania: 2019-07-29 10:26:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 58/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 58-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 59/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w zakresie wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Hevelianum

Zarządzenie 59/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 59-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-31 11:19:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 59/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 59-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 12:15:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 60/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu Hevelianum

Zarządzenie 60/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 60-2019.pdf
Opis: Zarządzenie nr 60/2019 - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2019-08-01 11:50:34
Data dodania: 2019-08-02 11:50:36
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 60/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 60-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 60-2019 - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-08-01 11:47:00
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 61/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia  1 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku wybranych zdarzeń przy przetwarzaniu danych osobowych w Hevelianum

Zarządzenie 61/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 61-2019 skan.pdf
Opis: Zarządzenie 61/2019 dyrektora Hevelianum - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2019-08-01 11:51:24
Data dodania: 2019-08-02 11:50:58
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 2.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 61/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 61-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 61-2019 dyrektora Hevelianum - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-08-01 11:43:52
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 62/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 10/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 62/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 62-2019 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2019-09-05 13:37:37
Data dodania: 2019-09-05 13:37:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 62/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 62-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 63/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 63/2016 i wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy

Zarządzenie 63/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 63-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 63/2019
Utworzono: 2019-08-30 09:16:21
Data dodania: 2019-08-30 09:15:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 63/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 63-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 64/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne o tematyce fizycznej oraz astronomicznej połączone ze zwiedzaniem Galerii Ruchu

Zarządzenie 64/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 64-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 64/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 64-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 65/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne o tematyce matematycznej połączone ze zwiedzaniem wystawy

Zarządzenie 65/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 65-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 65/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 65-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 66/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie organizacji Dni Nauki w Hevelianum

Zarządzenie 66/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 66-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 66/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 66-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 67/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia ceny biletu wstępu podczas obchodów Europejskiej Nocy Naukowców 2019

Zarządzenie 67/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 67-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 67/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 67-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 68/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne z cyklu "Muzyczne poranki"

Zarządzenie 68/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 68-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 68/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 68-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 69/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu na wystawy interaktywne Hevelianum w ramach oferty towarzyszącej podczas Międzynarodowego Biegu "Race for the Cure" organizowanego przez Fundację OmeaLife na terenie Hevelianum

Zarządzenie 69/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 69-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 69/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 69-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 70/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie rozwiązania zespołu projektowego ds. klientów kluczowych

Zarządzenie 70/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 70-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 70/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 70-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 71/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. komunikacji wewnętrznej i HR

Zarządzenie 71/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 71-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 71/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 71-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 72/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 62/3019 Dyrektora Hevelianum z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 72/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 72-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-30 14:02:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 72/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 72-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 73/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 74/2018 Dyrektora Hevelianum z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. "Niebo na kółkach"

Zarządzenie 73/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 73-2019 pełne.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-04 14:54:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 73/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 73-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 74/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie obchodów Gdańskich Dni Seniora w Hevelianum

Zarządzenie 74/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 74-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-04 14:54:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 74/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 74-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 75/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie obchodów Światowego Tygodnia Kosmosu w Hevelianum

Zarządzenie 75/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 75-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-04 14:54:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 75/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 75-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 76/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie organizacji Egzaminu z tabliczki mnożenia w Hevelianum

Zarządzenie 76/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 76-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-04 14:54:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 76/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 76-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 77/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie zasad organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum

Zarządzenie 77/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 77-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-31 11:19:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 77/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 77-2019 ok.pdf
Opis: Zarządzenie 77-2019 - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2019-10-03 13:19:21
Data dodania: 2020-02-20 08:01:37
Autor pliku: dyrektor Hevelianum
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 78/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 8 października 2019 r. 

w sprawie każdorazowego przygotowania nowego stanowiska pracy oraz przeprowadzenia procesu wdrożenia nowego pracownika

Zarządzenie 78/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 78-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 08:51:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 78/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 78-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 12:43:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 78/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 78-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 79/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 9 października 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji przydzielania nagród rocznych

Zarządzenie 79/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 79-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 08:51:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 79/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 79-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 80/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 29/2019 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i ul. 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Hevelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 80/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 80-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 08:51:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 80/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 80-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:44:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 81/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 31/2019 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Hevelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 81/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 81-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2019-10-11 09:15:30
Data dodania: 2019-10-11 09:15:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 81/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 81-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:44:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 82/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za warsztaty fotograficzne

Zarządzenie 82/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 82-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 82/2019
Utworzono: 2019-10-25 14:13:47
Data dodania: 2019-10-25 14:13:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 82/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 82-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 83/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25.10.2019 r.

w sprawie ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne z cyklu "Muzyczne poranki"

Zarządzenie 83/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 83-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 83/2019
Utworzono: 2019-10-25 14:14:13
Data dodania: 2019-10-25 14:13:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 83/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 83-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 84/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie ustalenia cen za bilety wstępu w ramach kampanii Rowerowy Maj 2020

Zarządzenie 84/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 84-2019 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-11-20 11:46:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 84/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 84-2019 ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 85/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 11.10.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Astronomicznego "W stronę gwiazd 2019 r."

Zarządzenie 85/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 85-2019.pdf
Opis: Zarządzenie 85-2019
Utworzono: 2019-11-20 11:42:37
Data dodania: 2019-11-20 11:42:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 4.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 85/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 85-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 85/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 85-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 87/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Konkursu Astronomicznego "W stronę gwiazd 2019"

Zarządzenie 87/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 87-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 87/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie 87-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-24 08:54:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 88/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 29/2019 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i ul. 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Hevelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 88/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 88-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 88-2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 88-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 09:44:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 89/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 06.12.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku jednostki

Zarządzenie 89/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 89-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 89/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 89-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 90/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 06.12.2019 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu opłat parkingowych dotyczącego nieruchomosci będących w trwałym zarządzie Hevelianum

Zarządzenie 90/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 90-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-31 11:19:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 90/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 90-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 91/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie wprowadzenia programów szkolenia wstępnego stanowiskowego w dziedzinie bhp na stanowiskach pracy występujących w Hevelianum

Zarządzenie 91/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 91-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 91/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 91-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 91/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 91-2019 - załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 91/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 91-2019 załącznik nr 2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 92/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Hevelianum

Zarządzenie 92/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 92-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 5.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 92/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 92-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 92/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 92-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 93/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 10/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Hevelianum do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie 93/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 93-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 93/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 93-2019 .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Zarządzenie nr 94/2019 Dyrektora Hevelianum z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Gminę Miasta Gdańska - Hevelianum

Zarządzenie 94/2019 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 94-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-03 11:35:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 6.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 94/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 94-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia 94/2019 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 94-2019 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-20 08:01:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf