Hevelianum w Gdańsku

Historia zmian strony `Zarządzenia Dyrektora`:

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-04-15 14:18:09Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-04-15 14:18:01Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-04-07 14:27:31Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-04-07 14:27:03Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-01-03 13:13:38Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2019-03-27 11:10:39Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2019-03-27 11:10:13Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2019-01-16 09:58:03Kobeszko MirosławaAktualizacja dokumentu
2019-01-16 09:24:29Kobeszko MirosławaAktualizacja dokumentu
2018-06-08 13:00:09Chalimoniuk-Kowalska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2018-06-08 12:59:28Chalimoniuk-Kowalska MałgorzataUtworzenie dokumentu