Hevelianum w Gdańsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-07-28 12:55:51PracaBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-28 12:54:43Główny specjalista ds. historii i dziedzictwa kulturowego.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-21 12:29:08Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-21 12:28:59Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-21 12:23:24Zarządzenie 57-2020 skan.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-21 12:22:19Zarządzenie 57-2020 załącznik pdf.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-21 12:21:05Zarządzenie 57-2020 pdf.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-16 13:23:43Dział Edukacji i Popularyzacji NaukiBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-13 14:21:38Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-13 08:19:57Dział Obsługi KlientaBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 14:08:12Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 14:02:54Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 13:54:49Zarządzenie 56-2020 pdf.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 13:54:18Zarządzenie 56-2020 skan.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 13:53:43Zarządzenie 55-2020 pdf.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 13:53:07Zarządzenie 55-2020 skan.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 13:52:30Zarządzenie 54-2020 skan.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 13:52:00Zarządzenie 53-2020 skan.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-07-10 08:33:55Informacje Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 08:33:31Informacje Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 08:31:57Informacje Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-10 08:31:06Informacje Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-09 10:51:04Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-09 10:50:49Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-07-09 10:49:53Zarządzenie 50-2020 pdf.pdfBućko DominikaDodanie pliku