Hevelianum w Gdańsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-06-05 14:37:39Ogłoszenie - lody Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 14:32:33Ogłoszenie - lody Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 14:13:01OgłoszeniaBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 14:12:07OgłoszeniaBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 14:10:14Ogłoszenie - lody Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 14:04:41Umowa dzierżawy - wzór.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 14:04:40Protokół zdawczo-odbiorczy.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 14:04:40Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę gruntu.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 14:04:39Lokalizacja dzierżawionego gruntu.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 14:04:39Fomularz ofertowy.docxBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 14:04:06Ogłoszenie - lody Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 13:53:52Ogłoszenie - lody Bućko DominikaUtworzenie dokumentu
2020-06-05 11:47:12Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 11:45:53Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 11:44:22Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 11:44:11Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 11:44:01Zarządzenia Dyrektora 2020 r. Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 11:38:58Zarządzenie 32-2020 pdf .pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 11:38:47Zarządzenie 32-2020.pdfBućko DominikaDodanie pliku
2020-06-05 10:53:51Dział Marketingu Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 10:53:10Dział Inwestycji Bućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 10:52:26Dyrekcja HevelianumBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 10:52:24Dyrekcja HevelianumBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 10:27:43Samodzielne stanowiskaBućko DominikaAktualizacja dokumentu
2020-06-05 10:21:16Dział Marketingu Bućko DominikaAktualizacja dokumentu