Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenia Dyrektora 2018 r.:

 

Zarządzenie nr 1/2018 - W sprawie: wymiaru czasu pracy w 2018 roku

Zarządzenie 1/2018 pdf.   

             

Zarządzenie nr 2/2018 - W sprawie: ustalenia zasad w weekendowych zajęciach edukacyjnych odbywających się w Centrum Hewelianum

Zarządzenie 2/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 3/2018 - W sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania środków pieniężnych w ramach sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym

Zarządzenie 3/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 4/2018  - W sprawie: wprowadzenia wniosku o zatwierdzenie cen detalicznych towarów sprzedawanych przez Centrum Hewelianum

Zarządzenie 4/2018 pdf.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4/2018 pdf.

Załącznik nr 2 do zarządzenia 4/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 5/2018 - W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym"

Zarządzenie 5/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 6/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie 6/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 7/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie 7/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 8/2018 - W sprawie: udzielenia upoważnienia do używania tytułu "Rzecznika Prasowego Centrum Hewelianum"

Zarządzenie 8/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 9/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Wyścig po zdrowie, czyli co nam dają witaminy"

Zarządzenie 9/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 10/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. " A jednak się kręci!"

Zarządzenie 10/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 11/2018 - W sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie 11/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 12/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Dzień liczby PI"

Zarządzenie 12/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 13/2018 - W sprawie: określenia zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. Koło Astronomiczne :Gwiezdne Universum - III Edycja"

Zarządzenie 13/2018 pdf.

załącznik nr 1 do zarządzenia 13/2018 pdf.

Załącznik nr 2 do zarządzenia 13/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 14/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt." Wieczór z miłością", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie 14/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 15/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. " O łamaniu kształtów"

Zarządzenie 15/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 16/2018 - W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokali użytkowych

Zarządzenie 16/2018 pdf.

Załącznik do zarządzenia 16/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 17/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wieczór z krajem kwitnącej wiśni", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie 17/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 18/2018 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach akcji promocyjnej Ogólnopolski weekend niższych cen "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"

Zarządzenie 18/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 19/2018 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach promocji "Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny"

Zarządzenie 19/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 20/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty w zajęciach edukacyjnych pt. "O łamaniu Kształtów"

Zarządzenie 20/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 21/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. "3,2,1 … Wiosna!"

Zarządzenie 21/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 22/2018 - W sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie 22/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 23/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajeciach edukacyjnych pt." Zgrupowani"

Zarządzenie 23/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 24/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt."Zgrupowani"

Zarządzenie 24/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 25/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pt."Dni Nauki"

Zarządzenie 25/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 26/2018 - W sprawie: podania do publicznej wiadomosci informacji o oddaniu w najem pomieszczenia magazynowego

Zarządzenie 26/2018 pdf.

Załącznik do zarządzenia 26/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 27/2018 - W sprawie: zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. "Niebo na kółkach"

Zarządzenie 27/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 28/2018 - W sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników

Zarządzenie 28/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 29/2018 W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu wewnętrznym nr 90/2017 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 5 pażdeziernika 2017r. W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu bieżącej identyfikacji oraz oceny zbędnych i zużytych składników majatku ruchomego w posiadaniu Centrum Hewelianum

Zarządzenie 29/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 30/2018 - W sprawie: ustalenia zasad udziału w seansie w mobilny planetarium "Stellaeburgum"

Zarządzenie 30/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 31/2018 - W sprawie: ustalenia opłat za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Egzotyczne planety"

Zarządzenie 31/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 32/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Egzotyczne planety"

Zarządzenie 32/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 33/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wyprawa życia", który odbywać się będzie w budynku Centrum Hewelianum

Zarządzenie 33/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 34/2018 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt."Świat przez kadr"

Zarządzenie 34/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 35/2018W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Świat przez kadr"

Zarządzenie 35/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 36/2018 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Słoneczne tajemnice"

Zarządzenie 36/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 37/2018 - W sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie 37/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 38/2018 - W sprawie: wprowadzenie zmian do Regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie 38/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 39/2018 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 60/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 39/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 40/2018 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 64/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 40/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 41/2018 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. " Co w wodzie trzeszczy?"

Zarządzenie 41/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 42/2018 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie 42/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 43/2018 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wybór Operatora lokali użytkowych przeznaczonych na usługi gastronomiczne, położonych w Gdańsku na terenie Centrum Hewelianum, w budynkach Wozowni Artyleryjskiej oraz Laboratorium Amunicyjnym 2

Zarządzenie 43/2018 pdf.

załączniki: załącznik nr 1 , wzór umowy , załącznik nr 3 , załącznik nr 5 , załącznik nr 6

 

Zarządzenie nr 44/2018 - W sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznycm służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie 44/2018 pdf.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 44/2018 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji pdf.

Załącznik nr 1 do PBI pdf.

Załącznik nr 2 do PBI pdf.

Załącznik nr 3 do PBI pdf.

Załącznik nr 4 do PBI pdf.

Załącznik nr 5 do PBI pdf.

Załącznik nr 6 do PBI pdf.

Załącznik nr 7 do PBI pdf.

Załącznik nr 8 do PBI pdf.

Załącznik nr 9 do PBI pdf.

Załącznik nr 10 do PBI pdf.

Załącznik nr 11 do PBI pdf.

Załącznik nr 12 do PBI pdf.

Załącznik nr 13 do PBI pdf.

Załącznik nr 14 do PBI pdf.

Załącznik nr 15 do PBI pdf.

Załącznik nr 16 do PBI pdf.

Załącznik nr 17 do PBI pdf.

Załącznik nr 18 do PBI pdf.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 44/2018 - Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 44/2018 - Oświadczenie Pracownika

 

Zarządzenie nr 45/2018 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach V edycji kampanii Rowerowy Maj 2018 r

Zarządzenie 45/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 46/2018 - W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udziału w wakacyjnym programie historycznym pt:"Fort Nocą - spotkanie z duchami Góry Gradowej"

Zarządzenie 46/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 47/2018 - W sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie 47/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 49/2018 - W sprawie: organizacji imprezy promocyjnej Centrum Hewelianum pt. "Gdańsk świętuje 10-te urodziny Centrum Hewelianum"

Zarządzenie 49/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 50/2018 - W sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Pracowników Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie 50/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 51/2018 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach imprezy popularnonaukowej pn. "Zaćmienie Księżyca"

Zarządzenie 51/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 52/2018  - W sprawie: powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. Zielonej szkoły w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku- Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku.

Zarządzenie 52/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 53/2018w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie 53/2018 pdf.

Załącznik do Zarządzenia 53/2018 - Kodeks Etyki pdf.

 

Zarządzenie nr 55/2018 - W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a"

Zarządzenie 55/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 56/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 72/2017 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 04 września 2017 r. w sprawie sposobu realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku"

Zarządzenie 56/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 57/2018 - W sprawie: organizacji imprezy promocyjnej Centrum Hewelianum pt. "Nocne podglądanie Wszechświata"

Zarządzenie 57/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 58/2018  - W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania projektu pn. "Rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A,21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Centrum Hewelianum"

Zarządzenie 58/2018 pdf.

 

Zarzędzenie nr 59/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pt. "Galeria przyrody"

Zarządzenie 59/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 60/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Eksperci od tabliczki - egzamin z tabliczki mnożenia"

Zarządzenie 60/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 61/2018 - W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokali użytkowych

Zarządzenie 61/2018 pdf.

Załącznik do zarządzenia 61/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 62/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie 62/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 63/2018 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie 63/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 64/2018 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym "Kartki w ruch!"

Zarządzenie 64/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 65/2018 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie 65/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 66/2018 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu w ramach akcji promocyjnej "Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny"

Zarządzenie 66/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 67/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Słodkie komórki" i "Komórki poszukiwane"

Zarządzenie 67/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 68/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie 68/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 69/2018w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Hewelianum

Zarządzenie 69/2018 pdf.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 69/2018 pdf.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 69/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 70/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za plenerowe zajęcia edukacyjne pn. "Obserwacje astronomiczne"

Zarządzenie 70/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 72/2018 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie 72/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 73/2018 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Warsztaty metodyczne"

Zarządzenie 73/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 74/2018 - W sprawie : określenia zasad udziału w zajeciach okazjonalnych pn.:"Niebo na kółkach"

Zarządzenie 74/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 75/2018-zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 52/2018 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 08 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. zielonej szkoły w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacjia i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeżnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku

Zarządzenie 75/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 76/2018- W sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 40/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 76/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 77/2018w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 39/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i 3Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie 77/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 78/2018 - w sprawie zasad organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum

Zarządzenie 78/2018 pdf.

Załącznik do zarządzenia 78/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 79/2018 - w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolenia na certyfikowanych przewodników po Hevelianum i Górze Gradowej

Zarządzenie 79/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 80/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 52/2018 Dyrektora Centrum Hevelianum z dnia 02 sierpnia 2018r., w sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. zielonej szkoły w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja i zmiana sposobu użytkowania domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowniem otoczenia budynku

Zarządzenie 80/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 81/2018 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Erasmus+ w Hevelianum"

Zarządzenie 81/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 82/2018 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Ni-Es-Am-O-W-I-Ta Skłodowska"

Zarządzenie 82/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 83/2018 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Ptasie bistro"

Zarządzenie 83/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 84/2018 - w sprawie ustaenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. Świąteczny harmider

Zarządzenie 84/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 85/2018 - w sprawie powołania Rady Konserwatorskiej Hevelianum

Zarządzenie 85/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 86/2018 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Galeria planet"

Zarządzenie 86/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 87/2018 -w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Hevelianum w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalych i uzytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta gdańska - w latach 2017-2020, w zakresie budynków:Dom Zdrojowy ul. Zdrojowa 2; Dom Wałmistrza ul. Reduty Miejskiej 1; budynek przy ul. 3 Maja 21 D; budynek Nowe Koszary ul. Gradowa 11

Zarządzenie 87/2018 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 87-2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 08:20:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie nr 88/2018 - w sprawie ustalenia opłaty za zajecia edukacyjne pn. "Czekolada pod lupą"

Zarządzenie 88/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 89/2018 - w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym "Na pomoc Mikołajowi"

Zarządzenie 89/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 90/2018 - w sprawie ustalenia zasad udziału w weekendowej akcji edukacyjno-informacyjnej pn. "O zmianach klimatu"

Zarządzenie 90/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 91/2018 - w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pn. "Na tropie pierwszej gwiazdki"

Zarządzenie 91/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 92/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Nowych Koszar wraz ze zminą sposobu użytkowania dwóch kondygnacji obiektu, budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji bazowej oraz przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"

Zarządzenie 92/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 93/2018 - w sprawie ustalenia opłat za zajęcia edukacyjne pn."Astronimiczna wyprawa"

Zarządzenie 93/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 94/2018 -w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne w ramach programu edukacyjnego pn."Ferie 2019 w Hevelianum"

Zarządzenie 94/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 95/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2018r.

Zarządzenie 95/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 96/2018w sprawie wprowadzenia zasad organizacji Konferencji Interakcja-Integracja 2019

Zarządzenie 96/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Drewniane potyczki"

Zarządzenie 97/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 99/2018 - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenie 99/2018 pdf.

załączniki do zarządzenia 99/2018 :

Załącznik nr 1 pdf.

Załącznik nr 2 pdf.

Załącznik nr 3 pdf.

załączniki do Polityki Bezpieczeństwa:

Załącznik nr 1 pdf.

Załącznik nr 2 pdf.

Załącznik nr 3 pdf.

Załącznik nr 4 pdf.

Załącznik nr 5 pdf.

Załącznik nr 6 pdf.

Załącznik nr 7 pdf.

Załącznik nr 8 pdf.

Załącznik nr 9 pdf.

Załącznik nr 10 pdf.

Załącznik nr 11 pdf.

Załącznik nr 12 pdf.

Załącznik nr 13 pdf.

Załącznik nr 14 pdf.

 

Zarządzenie nr 100/2018w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenie 100/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 101/2018 Dyrektora Hevelianum z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie instrukcji kasowej

Zarządzenie 101/2018 skan
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 101-2018 skan ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-19 10:36:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 3.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 101/2018 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 101-2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 08:08:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 101/2018 - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie 101-2018 załącznik.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 08:08:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie nr 102/2018 w prawie wprowadzenie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Zarządzenie 102/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 103/2018 - w sprawie zasady oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w trwałym zarządzie Hevelianum

Zarządzenie 103/2018 pdf.

Załącznik do zarządzenia 103/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 104/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 10/2014 z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży artykułów spożywczych'

Zarządzenie 104/2018 pdf.

 

Zarządzenie nr 105/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 05/2013 z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na najem okazjonalny lokali użytkowych i budynków będących w trwałym zarządzie Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich 'Twierdza Gdańsk'

Zarządzenie 105/2018 pdf.