Hevelianum w Gdańsku

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568)
  Opis: plik pdf do pobrania - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Utworzono: 2019-03-25 10:57:17
  Data dodania: 2020-04-07 12:23:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Bućko Dominika
  Rozmiar pliku: 0.91 MB
  Rozszerzenie pliku: 1568)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741)
  Opis: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741)
  Utworzono: 2019-03-25 10:58:05
  Data dodania: 2020-04-07 10:29:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Bućko Dominika
  Rozmiar pliku: 1.15 MB
  Rozszerzenie pliku: 741)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - plik pdf do pobrania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ustawa o finansach publicznych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-15 09:19:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Bućko Dominika
  Rozmiar pliku: 1.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - plik pdf do pobrania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ustawa o ochronie przyrody.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-15 09:19:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Bućko Dominika
  Rozmiar pliku: 1.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

   
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXVI/781/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejskiej jednostki budżetowej z: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" na Centrum Hewelianum oraz nadania nowego statutu;
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXIII/688/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/1653/2002 rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk-Parku Kultury i Wypoczynku "Grodzisko" w Gdańsku, przy ul. 3 Maja 9a;
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1653/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk PKiW "Grodzisko";
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLIII/524/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Park Kultury i Wypoczynku w Budowie w Gdańsku w jednostkę budżetową Parku Kultury i Wypoczynku "Grodzisko" w Gdańsku;
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LVIII/1749/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z Centrum Hewelianum na Hevelianum oraz nadania nowego statutu
   
 • Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.03.1998 w sprawie:
  •  uzupełnienia decyzji A-263 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/5/98/1397)
  •  uzupełnienia decyzji A-265 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/4/98/1396)
  •  uzupełnienia decyzji A-268 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/3/98/1395)