Hevelianum w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia:

 

2021 r.

 

1) Ogłoszenie konkursu na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, posadowionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku - upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

Wyniki konkursu na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie

 

 

 

2020 r.

 

1) Ogłoszenie konkursu ofert na wybór operatora usług gastronomicznych i noclegowych w budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, podasowionym pod adresem ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku - upłynął termin składania ofert 

Ogłoszenie - link do wewnętrznej strony

 

 

 

2) Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - upłynął termin ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - zmiana daty - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: licytacja2.pdf
Opis: licytacja- zmiana terminu
Utworzono: 2020-09-21 13:47:11
Data dodania: 2020-09-21 14:17:02
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 2.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - zmiana daty - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o licytacji 2 pdf.pdf
Opis: Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - informacja o zmianie terminu licytacji - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-09-21 14:23:47
Data dodania: 2020-09-21 14:23:19
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o licytacji - skan.pdf
Opis: Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-09-09 15:25:21
Data dodania: 2020-09-10 15:26:51
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 2.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o licytacji - pdf.pdf
Opis: Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-09-09 15:28:13
Data dodania: 2020-09-10 15:27:44
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

3) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie skan.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-06-26 13:56:19
Data dodania: 2020-06-26 07:43:57
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie pdf.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży napojów gorących - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-06-26 13:57:06
Data dodania: 2020-06-26 07:43:56
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

4) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie skan.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-06-25 13:59:52
Data dodania: 2020-06-26 07:43:38
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o braku ofert pf.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-06-25 14:05:45
Data dodania: 2020-06-26 07:43:37
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

5) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie skan.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-06-16 14:10:47
Data dodania: 2020-06-17 08:42:36
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie pdf.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-06-16 14:11:17
Data dodania: 2020-06-17 08:42:35
Autor pliku: kierownik działu administracji
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

6) Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Informacja o rezygnacji z podpisania umowy - skan dokumentu
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rezygnacji SOODI
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - informacja o rezygnacji z podpisania umowy - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-03-25 14:13:31
Data dodania: 2020-03-26 15:03:28
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: [brak danych]

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży własnych - lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan dokumentu
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie skan.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - skan dokumentu do pobrania
Utworzono: 2020-03-11 14:16:32
Data dodania: 2020-03-11 12:13:33
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie pdf.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie ogłoszenia o przeznaczeniu części nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na cele sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-03-11 14:15:28
Data dodania: 2020-03-11 12:13:33
Autor pliku: Paweł Golak
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf