Hevelianum w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne w Hevelianum:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Hevelianum w 2020 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: kontrole 2020 r. ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-08 10:32:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Hevelianum w 2019 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: kontrole 2019 r. ok.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-08 10:32:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bućko Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf