Hevelianum w Gdańsku

Informacje nieudostępnione w BIP

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

 

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

wniosek - plik pdf do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
Opis: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik pdf do pobrania
Utworzono: 2020-02-27 12:05:17
Data dodania: 2020-02-27 12:04:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

wniosek - plik edytowalny do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx
Opis: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik word
Utworzono: 2021-02-08 09:44:49
Data dodania: 2021-02-08 09:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chojnacka Dominika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku (art. 10, ust.2).
Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.