Hevelianum w Gdańsku

Dział Obsługi Klienta:

 

Mirosław Hołderny - Kierownik działu obsługi klienta

e-mail: miroslaw.holderny@hevelianum.pl

tel: 58 300 08 42 wew.51

 

Agnieszka Kalisz - stanowisko ds. analiz i statystyk

e-mail: agnieszka.kalisz@hevelianum.pl

tel.: 58 300 08 42 wew. 51

 

Recepcja wystaw:

 

Dominika Wardalińska

e-mail: recepcja@hevelianum.pl

tel.: 58 300 08 42 wew. 66

 

Małgorzata Głobińska

e-mail: recepcja@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 66

 

Jan Sobczak

e-mail: recepcja@hevelianum.pl

tel.: 58 300 08 42 wew. 66