Hevelianum w Gdańsku

Dział Edukacji i Popularyzacji Nauki

 

dr inż. Agata Żwir-Ferenc - kierownik działu edukacji i popularyzacji nauki

e-mail: agata.ferenc@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 37

 

dr Dorota Cieślicka - główny specjalista ds. naukowych

e-mail: dorota.cieslicka@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 64

 

Magdalena Maszewska - specjalista ds. edukacji matematyczno-fizycznej

e-mail: magdalena.maszewska@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 50

 

Mateusz Bartoszewski - stanowisko ds. edukacji przyrodniczej

e-mail: mateusz.bartoszewski@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 65

 

Bogna Pazderska - specjalista ds. edukacji astronomicznej

e-mail: bogna.pazderska@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 50

 

Adam Adamczuk - stanowisko ds. edukacji przyrodniczej

e-mail: adam.adamczuk@hevelianum.pl

tel: 58 300 08 42 wew. 65

 

Magdalena Więcek-Olszewska - specjalista ds. edukacji astronomicznej

e-mail: magdalena.wiecek@hevelianum.pl

tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 64