Hevelianum w Gdańsku

Struktura Hevelianum:

 

W skład struktury organizacyjnej Hevelianum, wchodzą zespoły, działy oraz samodzielne stanowiska:

 

 

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI

kierowany przez dyrektora Hevelianum Pawła Golaka

 

Dział Administracji

Dział Finansów
Samodzielne stanowiska

 

 

ZESPÓŁ DS. PROGRAMOWYCH
kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. programowych Annę Dulas-Morawską
 

Dział Edukacji i  Popularyzacji Nauki

Dział Obsługi Klienta

Dział Marketingu

Dział Projektów Kulturalnych

 

 

ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji i eksploatacji Iwonę Kopania

 

Dział Eksploatacji

Dział Inwestycji